Casal Sta Maria

Historien om Casal Sta. Maria är egentligen väldigt lång och uppbruten, och trots att själva egendomen har rötter ända tillbaks till början av 1700-talet så var det mer eller mindre genom ett ödets nyck som fokus nu ligger på vinproduktion.

Förgrundsfigur för dagens Casal Sta. Maria är den sedan 2016 bortgångne Baron Bodo Von Bruemmer. Han föddes 1911 in i en aristokratisk familj i nuvarande Litauen, men som då var en del av det ryska imperiet. Familjen fann sig snart på flykt undan Bolsjevikerna, och Von Bruemmer levde ett nomad-liv med få fasta utgångspunkter. Genom ströjobb lyckades han till slut egenfinansiera sina universitets- och juriststudier, och byggde sig en förmögenhet inom finanssektorn.

1972 köpte Von Bruemmer den praktiskt taget helt nedgångna Casal de Santa Maria i Colares väster om Lissabon, men då inte med ambition att göra vin. Han var diagnosticerad med bukspottskörtelcancer och ville ha en plats där han på bästa sätt kunde kurera sig, och såg den slitna egendomen som en perfekt tillflykt för sin familj. Han lyckades här besegra cancern och startade efter det ett avelsinstitut för arabiska fullblodshästar, vilket gjordes med framgång ända in på 1980-talet.

Idén att börja producera vin kom inte förrän 2006 i efterspelet av en annan sjukdom. Von Bruemmer, som då var 96 år gammal, genomgick en omfattande operation i Schweiz, och i uppvaknandet efter denna så hörde han en röst som uppmuntrade honom att börja odla druvor i Colares. 

Övertygad om vikten av detta såg han till att bli hemsmugglad från Schweiz av sin privatchaufför långt innan konvalescensen var färdig, och endast några få veckor efter hemkomsten så var de första nyplanteringarna på egendomen gjorda. Han lyckades även förvärva delar av mycket gamla pre-phylloxeravingårdar inom DOC Colares, och hans första årgång av dessa viner buteljerades redan samma år.

Colares är på många sätt en extrem vinregion, dels genom sitt geografiska läge granne med Atlanten, dels genom sin sällsynthet med i nuläget endast strax under 10 hektar planterat med vingårdar, och dels med sina ofta mycket gamla, oympade vinrankor (det finns inget exakt årtal, men rankorna till Casal Sta. Marias Colares-viner tros vara planterade i slutet av 1800-talet).

Till vit DOC Colares används uteslutande den lokala Malvasia de Colares, och till de röda vinerna används den mycket strama, relativt ljusa och syradrivna druvsorten Ramisco. Ramisco behöver en långsam uppfostran innan buteljering för att runda av och mjuka upp sina hårda kanter, och de röda Colares-vinerna från Casal Sta. Maria spenderar i regel kring 8 år i olika typer av äldre fat innan slutlig buteljering.

Egendomen är idag alltjämt familjeägd, och drivs av Bodos barnbarn Nicholas Von Bruemmer. I enlighet med Bodos filosofi brukas vingårdarna ekologiskt, och i den mån det är möjligt används bara naturlig jäst i vinmakningen. Det finns en ambition att även jobba biodynamiskt, men det kustnära läget med sitt fuktiga klimat tillsammans med strikta regler kring odlingen gör detta till en stor utmaning. Det är inte bristen på utmaningar som fått familjen att börja producera vin i regionen, och utvecklingen går ständigt framåt.