Quaffable Wines Hållbarhetsarbete

Vi på Quaffable Wines, tillsammans med övriga bolag som tillsammans bildar Vingruppen, är övertygade om att ett aktivt och framåtdrivande hållbarhetsarbete är grundläggande för vår affärsverksamhet.

Vår utgångspunkt är kärleken till produkten och de nära band vi har till våra producenter och kunder. Därför ligger det i vårt affärsintresse att mot bakgrund av hållbarhetsproblematiken säkra förutsättningarna för vårt klimat, våra producenter, deras samhällen – samt att möta våra kunders efterfrågan och förväntan på hållbara produkter. Vår ambition är att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete för att förbättra villkoren för människor, klimat och miljö.

Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på miljö, sociala och ekonomiska faktorer i hela ledet - från vingården till återvinning av flaskan när den är tom. Det kan innefatta hur druvorna odlas, vad människorna på gården har för arbets- och levnadsförhållanden, hur transporten från vingården till oss i Sverige ser ut, vilken typ av förpackning vinet levereras i eller hur vi kan ge konsumenten information för att kunna göra ett medvetet val.

Läs mer i vår Hållbarhetsrapport

Tillsammans med Systembolaget driver vi en hållbarhetsagenda med producenter och underleverantörer.

Den bearbetas med fokus på miljö, sociala och ekonomiska faktorer i hela ledet - från vingården till återvinning av flaskan när den är tom. Det kan innefatta hur druvorna odlas, vad människorna på gården har för arbets- och levnadsförhållanden, hur transporten från vingården till oss i Sverige ser ut, vilken typ av förpackning vinet levereras i eller hur vi kan ge konsumenten information för att kunna göra ett medvetet val.

Minskad klimatpåverkan:

Vi är med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Det innebär att vi tillsammans med branschkollegor driver aktiviteter i linje med svenska regeringens klimatmål och Agenda 2030 som gör att dryckesbranschen kan minska sin totala klimatpåverkan. Vårt första steg är att under våren 2019 redovisa vår klimatpåverkan för att under hösten sätta upp mål för minskade klimatutsläpp.

Goda arbetsförhållanden i leverantörskedjan

Vi använder amfori BSCI:s uppförandekod för att säkra goda arbetsförhållanden i leverantörskedjan. Koden bygger på internationella riktlinjer för mänskliga rättigheter, säkra arbetsplatser, arbetsmiljö, arbetstider, övertid och löner. Vi arbetar aktivt för att våra producenter ska efterleva uppförandekoden och gör regelbundet uppföljningar. Hos Systembolaget ingår koden som en del av inköpsvillkoren. Det innebär att alla våra producenter ska uppfylla koden och se till att den efterlevs.

Ekologiska, Fair Trade och hållbarhetscertifierade produkter:

De drycker vi marknadsför och säljer är beroende av jorden som råvaran odlas i, färskvatten, det lokala klimatet och såklart arbetskraften. Därför är det viktigt att verka för hållbar brukning av jord, smart användning av naturresurser, minskad klimatpåverkan och goda arbetsförhållanden. Tillsammans med våra producenter driver vi en hållbarhetsagenda i syfte att utveckla och utöka vårt utbud av hållbara produkter. Vi har ett stort och växande sortiment av ekologiska, Fair Trade och hållbarhetsmärkta produkter. Våra ekologiskt certifierade produkter säkrar odling utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Vi har även ett antal Fair Trade produkter i sortimentet. Fler av våra producenter arbetar även biodynamiskt och utifrån flera hållbarhetsaspekter som inte alltid syns på flaskan.

Tillsammans gör vi skillnad!

Hur kan du som konsument påverka? Som kund hos oss kan du påverka hållbarhetsarbetet genom att göra medvetna val. Det kan röra sig om att välja en ekologisk eller rättvisemärkt produkt, men även att välja ett vin i lättviktsglas, bag-in-box, PET eller tetra. Genom att efterfråga ökad hållbarhet i sortimentets produkter påverkar du hela ledet från oss som importörer och vidare till producenter och deras underleverantörer. Tillsammans gör vi skillnad!

Vi blir aldrig klara

Vårt hållbarhetsarbete utvecklas ständigt. Informationsutbyte är viktigt för vår utveckling, vi behöver hålla oss uppdaterade om nya trender, möjligheter och vad våra samarbetspartners gör. Vi på Quaffable Wines vill också vara en framåtdrivande kraft och uppmuntra våra samarbetspartners till förbättringar i smått och stort. Vi vill vara aktiva i den ständiga jakten på förbättringar för människor, klimat och miljö.