Hållbarhet

 

Quaffable Wines hållbarhetsarbete

Systembolaget startade 2008 ett gemensamt initiativ tillsammans med Norge, Finland, Island och Färöarna som också säljer alkohol via statligt monopol, för att skapa en nordisk plattform och samarbete i frågor som rör CSR (Corporate Social Responsibility). Tillsammans blir det lättare att påverka och så arbetar även vi inom Vingruppen där Quaffable Wines ingår som ett av de fem bolagen, dels tillsammans som grupp men även med konkurrerande företag för att branschen som helhet ska bli mer hållbar. 

Vi på Quaffable Wines använder oss av Systembolagets riktlinjer för att driva hållbarhetsfrågor vidare tillsammans med våra producenter och leverantörer. Genom att ställa krav på producenterna och utveckla en långsiktig CSR-strategi kommer vi att kunna utöka hållbarheten på våra varor i framtiden. Detta bearbetas med fokus på miljö, ekonomi och sociala faktorer i hela ledet - från vingården till återvinning av flaskan. Det kan innefatta hur druvorna odlas, vad människorna på gården har för arbets- och levnadsförhållanden, hur transporten från vingården till oss i Sverige ser ut, vilken typ av förpackning vinet levereras i eller hur vi kan ge konsumenten information för att kunna göra ett medvetet val.

Vi vill att du som konsument ska få den information som krävs så att du kan göra ett medvetet val när du handlar. Genom att göra informationen lättillgänglig och lättförstådd ger vi dig en bättre möjlighet att välja. Vi tar gärna emot frågor och arbetar löpande med att uppdatera information på vår hemsida kring det arbete vi och våra samarbetspartners gör.

Som konsument kan du påverka hållbarheten på Systembolagets viner genom att göra medvetna val. Det kan röra sig om att välja ett ekologiskt eller etiskt certifierat vin eller ett som du vet kommer från en producent som arbetar på andra hållbara sätt. Det kan också röra sig om att välja ett vin i lättviktsglas, PET eller Bag-in-Box. Genom att efterfråga ökad hållbarhet i sortimentets produkter påverkar du hela ledet till oss som importörer och vidare till producenter i andra länder. Tillsammans gör vi skillnad!

Det här gör vi på Quaffable Wines:

• Systembolaget är medlem i den internationella organisationen amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) och deras uppförandekod finns inskriven i inköpsavtalet sedan 2012. Koden baseras på internationella konventioner och avtal om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, och är ett åtagande att bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Varje år genomförs en kartläggning av viner i det fasta sortimentet som anses komma från riskländer. Denna kartläggning ligger sedan till grund för Systembolagets revisioner hos producenter där man följer upp hur uppförandekoden efterlevs. För alla nya produkter i Systembolagets fast sortiment genomförs även en likadan kartläggning. 

• Quaffable Wine är ekologiskt certifierade, både för import och legoproduktion.

• Vi arbetar med såväl rättvisemärkta, sustainability certifierade och ekologiska produkter. Dessutom samarbetar vi med många producenter som arbetar på ett ekologiskt och eller biodynamiskt sätt eller som på andra sätt bidrar till hållbar produktion utan att vara certifierade.

Hur går vi vidare?

Ett hållbarhetsarbete blir aldrig färdigt. Det finns alltid fler delar att ta tag i, små detaljer att förbättra och nya utmaningar att möta. Vi vill därför att vårt hållbarhetsarbete ska vara ständigt pågående och levande.

Kärnan i vårt arbete med att bli ännu mer hållbarare ligger i dialogen med våra samarbetspartners - vinproducenterna. Med dem kommer vi kontinuerligt följa upp både deras, vårt eget och Systembolagets hållbarhetsarbete. Informationsutbyte är viktigt för vår utveckling, vi behöver hålla oss uppdaterade om nya trender, möjligheter och vad våra samarbetspartners gör. Därför kommer vi lägga en allt större vikt vid hållbarhetsfrågor under de många och återkommande tillfällen då vi träffas.

Vi på Quaffable Wines vill också vara en framåtdrivande kraft och uppmuntra våra samarbetspartners till förbättringar i smått och stort. Alla steg räknas; att börja rena och återvinna det vatten som används i vineriet, att källsortera kontorsmaterial, att konvertera hela vinproduktionen till EKO eller att byta till lättviktsflaskor för att minska utsläppen vid transporterna. Vi vill vara aktiva i den ständiga jakten på förbättringar!

En viktig del i vårt kommande arbete är att kommunicera vad vi gör till dem som konsumerar våra produkter, Sveriges vindrickare. Vi vill vara tydliga med vad vi gör och hur vi gör det, för att konsumenten ska kunna göra ett tryggt, välinformerat och gott val. Förutom vårt arbete med vinet och våra samarbetspartners vill vi även själva se över våra beteendemönster och bli bättre på att resa miljövänligare, källsortera på kontoret, med mera.

Vi har mycket att arbeta med framöver men ser fram emot att utvecklas inom hållbarhet. Vi vet att det kommer dyka upp svårigheter och hinder längs vägen, men vi ska sträva efter att ligga steget före och alltid övervinna dem.