Weingut Weszeli

Runt staden Langenlois i distriktet Kamptal i Österrike odlar Davis Weszeli sina 30 hektar med Grüner Veltliner och Riesling. Han köpte vineriet 2011, men domänen har producerat vin ända sedan 1679 under ledning av familjen Summerer. I 300 år bedrevs blandjordbruk, men sedan 1980-talet så är det enbart vinrankor som har odlats. Vid Davis övertagande av domänen gjordes vinerna av Rupert Summerer, och han har varit instrumentell i förmedlandet av den djupa historiska kunskap som familjen ackumulerat under så lång tid.

Att göra vin av högsta kvalitet med ett tydligt terroiravtryck var Davis målsättning från första början, och han antog snabbt en naturlig hållning i både vingårdarna och vineriet. En stor biodiversitet ses som en förutsättning för hälsosamma vingårdar, och interaktion mellan den lokala floran och faunan uppmuntras ner på mikroklimat-nivå; inga kemiska bekämpningsmedel förekommer, olika täckgrödor har planterats och strategiska introduktioner av blommor, frukt och grönsaker används för att uppmuntra en god balans. Davis själv kallar denna vingårdscentrerade filosofi för "Terrafactum", vilket han till och med registrerat som varumärke.

Ett normalt år produceras kring 80.000 flaskor, varav runt 80% är Grüner Veltliner och 20% Riesling. Vinerna är uppdelade i två olika serier, Terrass- och Terroir-viner. Terrass-vinerna är generellt lättare i stilen, med lägre alkohol och tydligare fruktighet, medan Terroir-vinerna kommer från högre klassade vingårdslägen och har större tyngd och djup.

Då syftet är att låta de olika vingårdslägena uttrycka sina individuella karaktärsdrag så tydligt som möjligt så är vinmakningen ytterst varsam. Eftersom selektionen sker redan i vingården så kan druvorna pressas direkt vi ankomst till vineriet. Pressningen görs under väldigt lågt tryck men sträcker sig över lång tid, ibland så länge som 5 timmar, för att undvika att extrahera bitterämnen. Jäsningen sker alltid med naturlig jäst och under svala temperaturer, vilket gör att processen tar flera månader och ofta sträcker sig en bit in på det nästkommande året. På så sätt bevaras mer subtila aromer i vinerna, samtidigt som fler kan uppstå till följd av den större mängd kemiska processer som får tid att äga rum. Det finns inga fasta regler för användande av ståltank eller ekfat under vinmakningen, men generellt sett lagras Terrass-vinerna i ståltankar medan Terroir-viner lagras under en längre tid i använda ekfat.