Manincor

Med 50 hektar dedikerade till odling av högkvalitativa druvor är Manincor den enskilt största vinproducenten i Alto Adige som endast vinifierar sin egen frukt. Domänen har en historia i regionen som sträcker sig mer än 400 år tillbaka i tiden och har sedan länge varit en högt eftertraktad källa för just sin druvproduktion, vilken fram till så sent som 1996 i princip uteslutande sålts till de lokala kooperativen.

Sedan 1978 har dock Manincor ägts av adelssläkten Enzenberg och domänen drivs sedan 1991 av Michael och Sophie Goëss-Enzenberg. Fast beslutna att ta vara på den egna produktionen började man vinifiera i egen källare 1996 och ett helt nytt vineri stod färdigt 2004. Michael är själv utbildad oenolog och konverterade odlingen mot ekologiskt och biodynamiskt i ett tidigt skede. I dagsläget är hela produktionen certifierad och den biologiska mångfalden är ständigt i fokus för att säkra vingårdarnas och jordarnas hälsa.

Det cirkulära tankesättet genomsyrar hela produktionen och man vill i största möjliga mån vara klimatneutrala och självförsörjande på energi, genom att exempelvis använda sig av tekniker som jordisolering av vinkällaren och vindkraft för elektricitet. Man har även egna ekskogar, och en stor del av de ekfat som används i lagringen av vinerna kommer från dessa träd.

Vita torra viner

Italien

Röda viner

Italien