Hacienda el Espino

Hacienda el Espino grundade på 1990-talet av den Almansa-bördige Paco Milán, den nuvarande enologen Guillermos pappa. Ambitionen var att göra vin som de själva kunde dricka och vara stolta över och eventuellt skulle man satsa på att försöka kommersialisera vinerna i något bredare skala. Fram till 2002 jobbade man på att identifiera och köpa upp lovande vingårdslotter och det året byggdes även familjens vineri. Skörden 2002 överträffade allas förväntningar. Med den kvalitet som uppnåtts sågs potentialen för Hacienda el Espino och vinerna att gjorde avtryck både på den inhemska och internationella marknaden. Efter detta tog utvecklingen ny fart och egendomen kom genom både vinodling och vinmakning att ses som en förebild i regionen. Numer anses Hacienda el Espino vara en av de ledande firmorna i hela DO Almansa.

Almansa är beläget i sydöstra Spanien, i Kastilien-La Mancha mellan Valencia och Murcia. Regionen har ett extremt kontinentalt klimat där somrarna ofta har temperaturer över 40 grader och vintrarna kan ha minusgrader. Dessa förutsättningar är vanligtvis inte helt optimala för vinodling då druvorna kan bli både övermogna och brända. I Almansa underlättas dock produktionen tack vara att många av vingårdarna är belägna på en högplatå, som når mellan 700 och 1000 meter över havet. Detta ger en mycket god solexponering, vilket leder till god utveckling av druvmognaden, medan den svalare temperatur som kommer som en konsekvens av höjden bevarar den viktiga syran i druvorna och ger viner med bra fräschör.

Hacienda el Espino äger kring 1000 hektar i Almansa, där 240 hektar utgörs av vinodlingar. Utöver detta gör man även olivolja. All odling är ekologisk och stort fokus har lagts på en hållbar kretsloppsfilosofi. Till exempel har man planterat 20 hektar tallar som ska fungera som en fristad för olika djurarter. Dels för att ha en närvaro av nyttodjur som har en positiv inverkan på vingårdarna, dels för att hålla borta djur som annars skulle kunna göra skada. Fokus har också legat på att behålla en närhet mellan det toppmoderna vineriet och vingårdarna. Detta både för att undvika långa transporter som har en negativ klimatpåverkan och för att druvorna ska färdas så kort sträcka som möjligt och anlända i bästa möjliga skick till vineriet.

Röda viner

Spanien