Personuppgiftspolicy

GDPR- General Data Protection Regulation

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679). EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen. Förordningen tillämpas från den 25 maj 2018.

Behandling av dina personuppgifter

Det är gratis att ta del av våra nyhetsbrev och för att göra det skall du lämna ditt namn och din e-postadress. Du kan själv registrera dig på Quaffable Wines hemsida eller genom andra kanaler som erbjuds av Quaffable Wines. För att ta del av våra nyhetsbrev måste du ha fyllt 20 år.

Som mottagare av våra nyhetsbrev får du ta del av erbjudanden och information som lämnas via e-post, på Quaffable Wines hemsida och via andra kommunikationskanaler. För att säkerställa att nyhetsbrev, erbjudanden och inbjudningar kommer fram är det ditt ansvar att se till att vi har korrekta person- och kontaktuppgifter. Du kan uppdatera dina uppgifter genom att kontakta oss på info@quaffablewines.se

Dina rättigheter

Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och kommer då inte att få våra nyhetsbrev. Quaffable Wines kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du är prenumerant. Vid uppsägning av prenumerationen kommer dina personuppgifter att raderas snarast, dock senast inom 3 arbetsdagar efter uppsägningen. Du kan kontakta Quaffable Wines per telefon eller mejl för att avanmäla dig. Se kontaktuppgifter nedan. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som Quaffable Wines behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du mailar då till: info@quaffablewines.se, se även kontaktuppgifter nedan. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format. Om du har frågor gällande Quaffable Wines behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till Quaffable Wines, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål om Quaffable Wines behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till relevant tillsynsmyndighet.

Mottagare av dina personuppgifter

Quaffable Wines kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till annat företag för marknadsföringsändamål. Om leverantörer eller samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter för Quaffable Wines räkning, kommer Quaffable Wines ingå ett avtal med sådana leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Uppsägning av din prenumeration

Prenumerationen gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp prenumerationen med omedelbar verkan. Se kontaktuppgifter nedan. Quaffable Wines kan även säga upp din prenumeration vid misstanke om missbruk av prenumerationen. Quaffable Wines är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om Quaffable Wines själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Quaffable Wines är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Quaffable Wines varit normalt aktsam.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

Quaffable Wines är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enighet med vad som nämnts ovan.

Quaffable Wines kontaktuppgifter är följande:

Quaffable Wines Sweden AB
Regeringsgatan 109
111 39 Stockholm

Org.nr: 556664-8159
Telefon: 08-660 84 01
info@quaffablewines.se