Bibo Runge

"Varje år frågar vi oss själva: "Vad behöver ett bra vin?", och vi kommer alltid fram till samma svar - Bra vin behöver tid."

Detta är en stor del av grundfilosofin hos den tyska Weingut Bibo Runge i Oestrich-Winkel i Rheingau, en ung firma som grundades 2013 av enologen Walter Bibo och hans dåvarande affärspartner Kai Runge. Bibo hade då jobbat som enolog och källarmästare hos bland andra Schloss Reinhartshausen i Eltville sedan 1985, men kände att han ville förverkliga sina egna idéer kring att göra vin. 

Målsättningen var att göra gastronomiska och texturerade viner med hög aromatisk profil och stort smakdjup, och för att uppnå detta började Bibo avända sig av långa macerationstider innan pressning och jäsning, ibland så länge som 48 timmar, och spontanjäsning med påföljande långa lagringar i ekfat. Ovanligt för Rieslingvinerna är att även malolaktisk jäsning tillåts, i den mån vinet på egen hand vill gå igenom den.

2017 anslöt sig bioteknologen Markus Bonsels till Bibo Runge. Han hade en lång karriär bakom sig, men efter att ha ställt sig frågan vad han egentligen ville göra med sitt liv inledde han studier i vitikultur och enologi i Bordeaux, Montpellier och Geisenheim. Han gjorde sin praktik i både Tyskland och Frankrike, men det var då han var i Rheingau för att jobba med sin masteruppsats som han träffade och lärde känna Bibo. 

Då Bibo behövde en hjälpande hand med egendomen och Bonsels delade stora delar av hans synsätt kring vinproduktion, så bestämde de sig för att börja jobba tillsammans.

Bonsels flyttade till Oestrich-Winkel tillsammans med sin fru Monika, som även hon nu jobbar inom företaget. Bibo agerade mentor åt dem och delade med sig av sitt förhållningssätt till odling och vinmakning, och på så sätt kom Markus och Monika att fortsätta utvecklingen längs den redan inslagna banan. Sedan 2019 är Bonsels huvudsakligt ansvarig för den 4,5 hektar stora domänen, men har Bibo med sig som konsulterande enolog. På ett sätt kan man således säga att historien om Bibo Runge fortfarande är i sin linda.