Vårt hållbarhetsarbete

Vi på Quaffable Wines älskar vin och gör vad vi kan för att bidra till en hållbar vinvärld. För oss handlar hållbarhet om att minimera risk, skapa positiv samhällsutveckling och engagera andra i värdekedjan att göra detsamma. För det är genom samarbete vi kan tackla klimatkrisen, få en mer levande natur och skapa förutsättningar för schysstare arbetsvillkor.
När vi köper, väljer förpackningar, transporterar och säljer vin analyserar vi varje stegs påverkan på miljö och människor och väljer produkter och tjänster som är bäst för vår planet – och möter din/er efterfrågan och förväntan på hållbara produkter.

Fokusområden

Minskad klimat- och miljöpåverkan - vi är med i Sveriges starkaste branschinitiativ för klimatet – Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Vi redovisar våra klimatutsläpp och driver aktiviteter i linje med Agenda 2030 för att minska vårt avtryck - vårt fokus ligger på förpackningar och transporter som står för de största utsläppen av växthusgaser i värdekedjan. Vi kartlägger våra producenters hållbarhetsmognat och samarbetar kring förbättringar samt för att öka utbudet av tredjepartscertifierade produkter. I dagsläget är 38% av våra produkter tredjepartscertifierade enligt standarder för miljömässigt och socialt ansvar.

Hållbarhetsmål miljö och klimat

• År 2030 ska vi vara en klimatpositiv verksamhet. År 2025 ska vi ha minskat förpackningarnas klimatavtryck med 50% och transporternas med 30%.

• År 2025 ska 85% av sortimentet bestå av hållbara produkter (...vara tredjepartscertifierat eller uppfölja motsvarande höga sociala och miljömässiga standarder).

Rättvisa och jämställda villkor i leverantörsleden – alla våra producenter ska skriva under amfori BSCI:s uppförandekod som bygger på internationella riktlinjer för mänskliga rättigheter, säkra arbetsplatser, arbetsmiljö, arbetstider, övertid och löner. Vi arbetar aktivt för att våra producenter ska efterleva koden och gör regelbundet uppföljningar.

Hållbarhetsmål arbetsvillkor

• År 2023 ska 10% av vårt sortiment bestå av Fair trade certifierade produkter

• År 2023 driver vi tre samhällsutvecklingsprojekt i vinregioner där vi verkar.

Hållbart konsumenterbjudande – viljan att göra en insats är stor hos dagens konsumenter. Men det är svårt att navigera i djungeln av certifieringar. Många av våra producenter arbetar hållbart utan att det nödvändigtvis syns på flaskan. Vi arbetar för att förbättra konsumentkommunikationen så att du lättare kan förstå producentens hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsmål hållbar konsumtion

• Årligen driva konsumentkampanjer med fokus på hållbarhet

• Arbete aktivt för att förbättra konsumentkommunikation för hållbart vin.