Château de Laborde

På platsen där Château de Laborde nu står låg på 1100-talet ett enkelt fort. Vid 1600-talets mitt lät markis Nicolas II Brûlart bygga ett slott och det stod färdigbyggt 1678. Det blev snabbt känt som ett "burgundiskt Versailles". Den intilliggande byn fick namnet La Borde au Château ("branten intill slottet") innan slottet fick sitt namn – Château de Laborde.

Sedan 1998 ägs Château de Laborde av Hervé Kerlann. När han tog över egendomen var slottet och vingårdarna i ganska dåligt skick och han fick lägga ett gediget arbete på att bygga upp Château de Laborde till nuvarande status. Hervé äger och odlar sex hektar vingårdar, varav tre hektar ligger runt slottet och de övriga tre hektaren främst är belägna i byarna Volnay och Santenay.

Utöver den frukt Hervé själv odlar köper han, som så många andra i Bourgogne, även in omsorgsfullt utvalda druvor som han sedan förädlar till vin.

Han drar paralleller från slottets namns betydelse till sin vinmakarstil. "Au bord" är franska för "vid sidan av" och så vill han gärna arbeta. En vinmakare kan sällan följa en enkel manual och magin hittas ofta när man tänjer på gränserna. Trots de klassiska markerna anser han att det finns en chans att hitta sitt eget uttryck genom att binda samman dåtid med framtid.

Hervé delar in sina viner i två serier, "de innovativa" och "de terroirdrivna" vinerna. De första står för de oväntade, nya upplevelser och de senare är elegantal, komplexa viner där ursprunget får tala för sig självt.

Viner från producenten